CO TO JEST PURWM

Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Gabinetem Ministrów Ukrainy.

Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, uwzględniając szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.

Działalność Rady finansowana jest ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po stronie ukraińskiej w dyspozycji Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

NASZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PURWM

HEureka do tej pory zrealizowała trzy projekty w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Nasze pomysły realizowaliśmy wspólnie z organizacjami partnerskimi z Winnicy i Novomoskowska. Projekty oparte były za każdym razem na pomysłach młodzieży i realizowane przy użyciu promowanych przez nas metod edukacji pozaformalnej: Debaty Oksfordzkiej, Gry teatralnej rozgrywanej na żywo, Żywej Biblioteki.

Dzięki realizacji projektów w ramach PURWM możemy przyczynić się do budowania pozytywnych relacji z naszym wschodnim sąsiadem, a młodzieży stworzyć szansę rozwoju cennych kompetencji przydatnych w dalszym życiu.

W roku 2018 nasz polsko ukraiński projekt zatytułowany ‘Keep Talking’ został nominowany do nagrody EduInspiracje w kategorii ‘Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży’ przyznawanej przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych projektów.

WEBINAR ‘STEREOTYPY I UPRZEDZENIA OCZAMI MŁODYCH LUDZI’

Przed pierwszym webinarium wybraliśmy dwie osoby z polskiej grupy i dwie osoby z grupy ukraińskiej. Przygotowywały się one do dyskusji na temat stereotypów i uprzedzeń. Reszta naszych uczestników opracowywała pytania, które urozmaiciły webinar w drugiej jego części. Dyskusję moderowała Karolina Szczepanik z HEureki. W trakcie rozmowy poruszane były m.in. tematy: czym jest stereotyp i uprzedzenie, czy myślimy stereotypowo, czy byliśmy kiedyś do kogoś uprzedzeni lub czy ktoś był uprzedzony do nas.

WIECZORNE WIADOMOŚCI

Żywa Biblioteka OnLine

Główną metodą w naszym projekcie była ‘Żywa biblioteka’. Hmm... jak biblioteka może ożyć? Wystarczy papierowe książki zastąpić ludźmi. Jak może nam to pomóc edukacyjnie? Książkami zostają osoby, które w swoim życiu były postrzegane stereotypowo, ktoś był do nich uprzedzony...